Książki, podręczniki

Podręczniki do klasy 7

Podręczniki do klasy 7 szkoły podstawowej muszą być zgodne z podstawą programową opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i uwzględniające poprawkę wynikającą z likwidacji gimnazjum. Wydawnictwa posiadają szeroki wybór podręczników dla różnych przedmiotów: chemia, geografia, informatyka, język hiszpański, język rosyjski, język niemiecki, język angielski, język polski, pozostało języki obce, biologia, fizyka, historia, muzyka, matematyka, religia, plastyka, sztuka, technika, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie. Każda z podręczników przeznaczonych do nauki określonego przedmiotu zawiera zbiór informacji, ćwiczeń, zadań lub innych elementów służących opanowaniu wiedzy w danym zakresie. Każdy podręcznik jest nie tylko materiały dydaktyczne dla samego ucznia, ale również nauczyciela, który zyskuje wtedy sposób gotowe narzędzia do prowadzenia atrakcyjnych lekcji dla swoich uczniów. Oprócz treści merytorycznych zawartych w materiałach edukacyjnych niezwykle ważna jest oprawa graficzna: ilustracje, ikonografiki, wykresy, mapy i diagramy, które służą zobrazowaniu, nierzadko trudnych, treści i w ten sposób lepszemu i szybszemu przyswojeniu ich przez ucznia. Czasami stanowią samodzielne wyjaśnienie pewnych zjawisk bądź tylko ich uzupełnienia. Bezsprzecznie jednak treść i obraz są ze sobą nierozerwalnie złączone w przypadku podręczników. Dodatkowo atrakcyjna szata graficzna zachęca uczniów do sięgania po materiały edukacyjne. Wiele podręczników zawiera również dodatkowe materiały, które służą poszerzeniu wiedzy przez zainteresowanych uczniów. Najnowsze wydania zawierają odniesienia do materiałów multimedialnych dostępnych na stronach internetowych. W ten sposób budują pomost pomiędzy tradycyjnym nauczaniem a współczesnymi potrzebami ucznia.

Podręczniki dla klas 7 źródłem wiedzy dla ucznia

Podstawą do nauczania każdego przedmiotu jest rzetelnie opracowany podręcznik z silną bazą merytoryczną. Uzupełnieniem znajdujących się tam treści są również ćwiczenia, a także repetytoria oraz kompendia naukowe i kursy językowe. Tak szeroki zakres pomocy naukowej pozwala uczniom siódmej klasy szkoły podstawowej poszerzać swoją wiedzę bez przeszkód oraz rozpocząć z zapałem nowy etap przygód szkolnych. Ponadto dodatkowe materiały edukacyjne pozwalają usystematyzować zdobytą wiedzę, a w większości przypadków skonfrontować ją również z praktycznymi zadaniami. W ten sposób łatwo można przenieść teoretyczną wiedzę do jej praktycznego zastosowania. Podręczniki podzielone są oczywiście na konkretne przedmioty nauczane w klasach szkoły podstawowej.